Organisaties

Hier vindt men een lijst van organisaties ( die afkomstig zijn uit de basistekst) met hun contactgegevens, algemene werking en doelgroep.

de organisaties algemene werking de doelgroep de contactgegevens
CareerHubTM Je kan bij hun terecht om op een efficiënte manier te leren communiceren met klanten, studenten, … Ze bieden een pakket aan waarbij je e-mails kan sturen, SMS- en MMS- tekstberichten, spraakberichten,… Ze hebben ook een Virtual Service Delivery. Dat is een methode voor het leveren van casemanagementservices zoals coaching, verwijzingen, training, ondersteunende services en herinneringen voor afspraken allemaal via sms. Werknemers, werkgevers, studenten, … mail: moc.subuhreerac|ofni#moc.subuhreerac|ofni
Demografiefonds Hun opdracht is het financieren van projecten om in het kader van de demografische uitdagingen en de gevolgen van het verlengen van de loopbanen de werkbaarheid in de sector te behouden en te verbeteren. Het fonds is opgericht door sociale partners van de sector chemie, kunststoffen en life sciences, het fonds in dan ook opgericht voor de werknemers en ondernemingen van die sector(en). mail: eb.sdnofeifargomed|eciffo#eb.sdnofeifargomed|eciffo en tel. +32 (0) 2 238 99 24
Federgon “Hun HR-dienstverleners helpen werkzoekenden aan een job en bedrijven aan de juiste kandidaat. Ze scholen werknemers bij, helpen hun competenties ontwikkelen en begeleiden hen in hun verdere loopbaan. Mensen die hun job verliezen of dreigen te verliezen, helpen ze om een nieuwe plaats op de arbeidsmarkt te vinden.” Werkzoekenden, werknemers die moeten bijgeschoold worden en mensen die hun job verliezen of dreigen te verliezen. Tel: +32 (0)2 203 38 03, Email: eb.nogredef|ofni#eb.nogredef|ofni
Gallup “Gallup Incorporated is een Amerikaans onderzoek- en adviesbureau en is wereldwijd vooral bekend van zijn opiniepeilingen. “Gallup verleent strategisch en op research gebaseerde advies aan bedrijven en organisaties in verschillende landen waarin gefocust wordt op strategische analyses en adviezen om leiders van organisaties en instituten te helpen bij het oplossen van hun problemen.” Bedrijven en organisaties waarin gefocust wordt op strategische analyses en adviezen om leiders van organisaties te helpen bij het oplossen van hun problemen. Niet relevant
HIVA De hulpvraag van de cliënt staat centraal. Dankzij overleg onderzoekt de institutie welke hulpverlening ondersteunend is. En zo dus komen tot een gecoördineerde hulpverlening op maat. Cliëntoverleg (HIVA-KU Leuven) Maatzorg Knelpunten inzake structurele armoede worden doorgegeven aan het bestuur. Kansarme cliënten: alleenstaanden en gezinnen Tel: 059 59 12 45, email: eb.ohs|thcahcsed.nna#eb.ohs|thcahcsed.nna
Kessels & Smit Hun focus ligt op het stimuleren en faciliteren van krachtige leerprocessen. Hun werkomgeving is hun ‘laboratorium waar ze experimenteren en antwoorden proberen te vinden voor de leer- en ontwikkelvraagstukken die horen bij een kennisintensieve organisatie. Collega’s, opdrachtgevers, onderzoekers en betrokkenen in ontwikkelprocessen Telefoon: +32 (0)9388 8349, Mail: moc.tims-slessek|muigleb#moc.tims-slessek|muigleb
Novartis Het is een onderneming in de gezondheidssector die oplossingen aanbiedt aan de veranderende behoeften van de patiënten. Men wil producten ontdekken en ontwikkelen om ziekten te voorkomen, te genezen, om het lijden te verlichten en om de kwaliteit van leven te verbeteren. Mensen met een aandoening/ziekte. In België: (Afhankelijk v/d locatie is het een ander nummer.) tel. +32 2 754 32 10 of tel. +32 3 890 27 07
SD Worx SD Worx ontwikkelt HR- en Payrollservices en software die zijn toegespitst op de nieuwe manier van werken. Hun visie op HR- en Payrolltechnologie en -diensten werkt als een katalysator voor een succesvolle moderne werkomgeving. Het is een internationaal bedrijf dat diensten rond human resources levert. Het is een sociaal secretariaat en het levert dienstverlening rond het tewerkstellen van personeel. Vb. loonberekening en -administratie, sociale wetgeving en fiscaliteit en human resources. Werknemers en werkgevers. fax: 056 24 18 70 , mail: moc.xrowds|kjirtrok.omk#moc.xrowds|kjirtrok.omk , tel. 056 24 18 31
SOCIUS, het steunpunt Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk “Ze ijveren voor een democratische, inclusieve, solidaire en duurzame samenleving en zijn ervan overtuigd dat sociaal-culturele praktijken daar wezenlijk tot bijdragen. Daarom ondersteunen ze sociaal-culturele volwassenenorganisaties die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap. Ze werken aan de verdere professionalisering van sociaal-culturele werkers en zetten praktijken en het brede werkveld op de kaart.” Sociaal-culturele volwassenenorganisaties die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap. T: 02 215 27 08, E: eb.suicos|moklew#eb.suicos|moklew
TriFinance Het heeft betrekking tot finance consulting. Waarbij professionals oplossingen bieden voor de uitdagingen van hun klanten. Hun dienstverlening bestaat uit het geven van advies, tijdelijke ondersteuning (in operationele omgevingen en projecten, vaste aanwervingen en interim management), werving en selectie. CFO’s, COO's, CIO's, CEO's en andere managers die op zoek zijn naar oplossingen voor diverse knelpunten in hun organisatie. (TriFinance is actief in verschillende economische sectoren: bij corporates: grote en middelgrote bedrijven, zowel industrie als diensten, bij financiële instellingen: banken en verzekeringen, in de publieke sector: federale, regionale en lokale overheden, non-profitorganisaties en overheidsbedrijven) mail: eb.ecnanifirt|ofni#eb.ecnanifirt|ofni , tel. +32 2 712 08 90
Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeidsmarkt en Vorming Kennisplatform van economie: Het Steunpunt Werk is een universitair kennisplatform dat via monitoring, analyses, projecties en evaluaties het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt en oriënteert. Het Steunpunt is ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie. arbeiders, mensen die geïnteresseerd zijn in dde arbeidsmarkt en hiervan op de hoogte willen zijn… Tel. 050/40 35 36/ mail: eb.nerednaalv-tsew|ehcssub_nednav.edol#eb.nerednaalv-tsew|ehcssub_nednav.edol
Ucare Career Solutions Loopbaanbegeleiding Werkenden en zelfstandigen. Ze bieden een totaaloplossing voor loopbaanvragen in een persoonlijke en resultaatgerichte aanpak. Telefoon: 0800 110 14 (gratis nummer) of 011 28 00 50, E-mail: eb.eracu|gnidielegebnaabpool#eb.eracu|gnidielegebnaabpool
BKV Melderthof staat voor 45 kwalitatieve woonzorgkamers binnen een nieuw concept. Levenskwaliteit, zorg op maat en autonomie staan centraal en hebben respect voor de privacy en autonomie van de bewoner. Melderthof ligt gelegen in het rustige Meldert, vlakbij het marktje waar je een bakker, winkel, bank en frituur hebt. Wij richten ons tot potentiële bewoners die hulpbehoevend aan het worden zijn, die zich alleen voelen, niet meer alleen durven blijven. De families spelen hier ook een grote rol in de opnames van de bewoners. Ook zij moeten zich goed voelen in ons huis. Vanaf de leeftijd van 65 jaar kunnen bewoners opgenomen worden. Afwijkende leeftijdsvoorwaarden zijn mogelijk. Pastorijstraat 22, 3560 Lummen, Telefoon: 013 55 23 10, online: https://www.srliving.be/nl/locatie/slg/1-woonzorgcentrum/100-melderthof Email: eb.fohtredlem|ofni#eb.fohtredlem|ofni
Coaches voor Medici Klinisch psychologe: gezondheidspsychologe Life, professional and managementcoaching. Jongvolwassen, volwassen en ouderen Schransdreef 81, 3090 Overijse, telefoon 023 06 57 78, 0476 94 29 91, Online: https://www.pnmcoaching.be/ Email: eb.gnihcaocmnp|xuairellep.aitak#eb.gnihcaocmnp|xuairellep.aitak
NHG (Sociale kaart Nederland) De huisarts is het eerste aanspreekpunt als u vragen hebt over uw gezondheid. De praktijk is geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap. Bij deze praktijk zijn als huisartsen werkzaam: L.J. Filius, J. Mus, N. Hylkema, I.T. Tinnemans en D. Frank. Maar ook andere disciplines zoals; Verpleegkundige, POH GGZ, podotherapeut en diëtiste Iedereen Bezoekadres: Ringweg-Koppel 15, 3813BA Amersfoort, Telefoon A. de Jong: 033 4790000, Website:www.orionhuisarten.nl, E-mail: ln.nestrasiuhnoiro|gnojed.a#ln.nestrasiuhnoiro|gnojed.a
Dienst voor beroepsziekten (Fedris) Fedris is een instelling die deel uitmaakt van de federale overhied en sociale zekerheid. Hun hoofdtaken zijn: Controleren, Vergoeden, Aan preventie doen, Informeren / Je kan terecht bij Fedris via: Adres: Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel, Telefoon: +32 2 272 20 00 ,De kantoren: Maastrichtersteenweg 14 3500 Hasselt en Quai Godefroid Kurth 45 4020 Luik
Kenniscentrum GOC GOC hun motto is: “creeër toekomst”. Het is een organisatie die mensen en organisaties helpt met vorm geven van een toekomst. / Ze zijn te vinden in: De schutterij 10 3905PL Veenendaal & op het nummer en e-mailadres: ln.cog|ofnI#ln.cog|ofnI 0318 – 53 91 11
RVP (Rijksdienst voor pensioen) RVP is een initiatief van de federale overheid. Ze staan in voor: de pensioendossiers van elke werknemer, ze bewaren de geleverde sociale bijdragen, Ze bieden een simulatie van het pensioen aan, Ze zijn verantwoordelijk voor de concrete en tijdige uitbalingen van een pensioen / De dienst is te vinden in de Zuidertoren naast het station Brussel-Zuid.